درخواست نمایندگی

پاداش نقدی خرید

نماینده زرین پلاس در شهر خود باشید

ما به دنبال توسعه زرین پلاس در جای جای کشور عزیزمان ایران هستیم. از این رو اگر توانمندی و تجربه های اعلام شده را در خود میبینید با تکمیل فرم روبرو نماینده زرین پلاس در شهر خود باشید

    • راه اندازی و مدیریت تیم بازاریابی
    • امور بازاریابی میدانی
    • امور بازاریابی تلفنی
    • فعالیت های تبلیغاتی کلان و خرد

 

فرم درخواست نمایندگی