مشتری مداری چیست و چرا مهم است؟

برای یک کسب و کار ساده‌تر است که به جای تمرکز بر روی نیاز مشتریان، بر روی نیازهای خود تمرکز کند. یک کسب و کار نیاز به فروش بیشتر، کاهش هزینه ها و…